game

มาลองเล่นกัน~น้ำ 10 ลิตร

posted on 22 Sep 2006 19:47 by vannessa
เข้าไป web นี้เลยนะคะ
http://www41.websamba.com/iq_game/waterv10.html
ลองแก้กันดูนะ
ปล. ฉันแก้ได้แล้วนา
ปล.2 ได้มาเกมนี้มาจากเพื่อนคนนึง ไม่ระบุนามแล้วกันน้าา